British

 

.

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

KINO POLSKIE JAKO KINO TRANSNARODOWE”

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Kraków 26-28.11.2015

 

Czwartek, 26 listopada

11.00 – 12.00 Recepcja konferencji: Rejestracja uczestników

12.00 sala 0.103: Uroczysta inauguracja Konferencji: Dziekan dr hab. Jacek Ostaszewski, Prof. dr hab. Alicja Helman


12.15 – 14.15 Sesja I plenarna – sala 0.103: Kosmopolici polskiego kina (I)

Moderator: prof. Alicja Helman

 1.  Dr Joanna Rydzewska (Swansea University): Sculpting Stories: The Cinema of Pawel Pawlikowski
 2.  Dr hab. Tomasz Kłys, prof. UŁ: Ponętna i cyniczna. Pola Negri w niemieckich filmach Ernsta Lubitscha
 3.  Prof. Paul Coates (University Western Ontario): The Names of Repulsion
 4.  Prof. Tadeusz Lubelski (UJ): Obrona przed bezdomnością? Gorejący krzew – czeski film polskiej reżyserki

14.15 – 15.00 Lunch


15.00 – 17.00 Sesja II – sala 0.103: Kosmopolici polskiego kina (II)

Moderator: dr hab. Tomasz Kłys prof. UŁ

 1.  Prof. Grażyna Stachówna (UJ): Andrzej Żuławski w Grand Guignolu
 2.  Dr hab. Iwona Kolasińska-Pasterczyk (UJ): Uniwersum bez granic. Transnarodowe kino Waleriana Borowczyka
 3.  Dr Ewa Szponar (UJ): Urszula Antoniak: kondycja emigrantki
 4.  Mgr Grzegorz Wójcik (UJ): Transnarodowość kina Małgorzaty Szumowskiej – próba eksplikacji fenomenu

15.00 – 17.00 Sesja III – sala 0.307: Reguły i granice transnarodowości kina

Moderator: prof. Krzysztof Loska

 1.  Prof. Marek Hendrykowski (UAM): Uniwersalizm i etnocentryzm w polskim kinie
 2.  Mgr Filip Nowak (UJ): O dodatkowych korzyściach płynących z badań nad transnarodowością
 3.  Dr Marcin Maron (UMCS): Danton Andrzeja Wajdy w kontekście narodzin europejskich ideałów obywatelskich oraz francuskich sporów o Rewolucję
 4.  Dr Waldemar Frąc (UJ): Późna twórczość Krzysztofa Zanussiego a ideowe dylematy transnarodowości
 5.  Dr Magdalena Podsiadło  (UJ): Między Wschodem a Zachodem. Neokonserwatywny charakter polskiego postmodernizmu filmowego

17.00 – 17.15 Przerwa na kawę


17.15 – 19.15 Sesja IV – sala 0.103: Koprodukcje i współpraca w regionie

Moderator: prof. Łukasz Plesnar

 1.  Dr Marcin Adamczak (UAM): Regionalna współpraca koprodukcyjna krajów grupy wyszehradzkiej
 2.  Dr Ewa Ciszewska (UŁ): Koprodukcje polsko-czeskie w latach 1945-2015
 3.   Dr hab. Patrycjusz Pająk (UW): Polsko-jugosłowiańskie kontakty filmowe (od narodzin po dziś dzień)
 4.  Dr Konrad Klejsa (UŁ): Gliński do Grassa, Grass do Glińskiego. Wróżby kumaka – historia produkcyjna

17.15 – 19.15 Sesja V – sala 0.307: Polacy wobec Wschodu

Moderator: dr. hab. Rafał Syska

 1.  Dr hab. Małgorzata Radkiewicz, prof. UJ: „Spojrzenie na Wschód”. Motywy rosyjskie, białoruskie i ukraińskie w polskim kinie współczesnym
 2.  Dr Monika Maszewska-Łupiniak (UJ): Jak świat prawdziwy stał się bajką? O koprodukcji polsko-radzieckiej Ocalić miasto
 3.  Mgr Tomasz Rachwald (UJ): Filmy Aleksandra Forda 1948-1953: narodowa treść w socjalistycznej formie
 4.  Dr Anna Krakus (University of Southern California): After Forever: Poland and the Eastern Bloc after 1989

19.15 – 19.45 Kolacja


19.45 Sala 0.103 Film Bracia reż. Wojciech Staroń

20.45 Spotkanie z Wojciechem Staroniem


Piątek, 27 listopada

9.30 – 11.45 Sesja VI – sala 0.104: Polscy aktorzy w obcych filmach

Moderator: prof. Grażyna Stachówna

 1.  Prof. Andrzej Gwóźdź (UŚ): Nasi po obydwu stronach muru. Polscy aktorzy w NRD i RFN
 2.  Dr Marta Brzezińska (UW): Bracia krwi: Aktorzy polscy w westernach wytwórni DEFA
 3.  Dr Grzegorz Piotrowski, Mgr Karol Szymański (UG): Transnarodowa czyli obca? Aktorstwo filmowe Anny Prucnal
 4.  Dr Sebastian Jagielski (UJ): Transnarodowe ciało. Subwersje Elżbiety Czyżewskiej
 5.  Prof. Artur Patek (UJ): Polscy aktorzy emigracyjni w powojennych filmach brytyjskich (do 1989)

9.30 – 11.45 Sesja VII – sala 0.310: Polska współpraca z Zachodem

Moderator: dr hab. Iwona Sowińska

 1.  Dr Paulina Kwiatkowska (UW): Cinecittà: przejściowy obóz repatriacyjny
 2.  Mgr Paulina Haratyk (UJ): Po-lin: obrazy wędrujące przez czas i historię
 3.  Dr hab. Barbara Kita (UŚ): Od Wojciecha Hasa do Anne Fontaine. Koprodukcje polsko-francuskie jako  problem kulturowy
 4.  Dr hab. Rafał Syska (UJ): Magdalena – jugosłowiańsko-włoskie interludium Jerzego Kawalerowicza

11.45 – 12.00: Przerwa na kawę


12.00 – 14.00 Sesja VIII – sala 0.104: Polska-Rosja

Moderator: prof. Tadeusz Lubelski

 1.  Dr Mariusz Guzek (UKW): Z kamerą w carskich mundurach. Polscy operatorzy jako czołówka wojskowa Filmowego Oddziału Komitetu Skobielewskiego (1913-1917)
 2.  Dr Anna Szczepańska (Université Paris 1): Od Lenino do Łodzi przez Berlin: polska Czołówka Filmowa w cieniu sowieckiej kinematografii
 3.  Dr Pavel Skopal (Masaryk University, Brno): Polish cinema 1950/60 from soviet perspective
 4.  Mgr Paulina Gorlewska (UJ): Walizka z Waltherami. Rosyjska recepcja Katynia

12.00 – 14.00 Sesja IX – sala 0.310: Film polski w cudzych oczach

Moderator: dr hab. Mikołaj Jazdon prof. UAM

 1. Prof. Janina Falkowska (University of Western Ontario): Theory of Affect and the Complexities of History. Reception of Polish Films in view of the affect theory 
 2. Dr hab. Barbara Giza, prof. SWPS: Między sztuką a polityką. Polski film za granicą w korespondencjach dziennikarskich w prasie polskiej 1947-1968
 3.  Dr Karolina Kosińska (IS PAN): Brytyjczycy o Polsce, Polacy dla Brytyjczyków: kino polskie w brytyjskiej prasie filmowej lat 50. i 60.
 4.  Dr hab. Arkadiusz Lewicki (UWr): Ilu widzów w ilu krajach oglądało polskie filmy w ostatnim półwieczu? I dlaczego tak niewielu?
 5.  Prof. Andrzej Pitrus (UJ): Reading Elementary

14.00 – 15.00 Lunch


15.00 – 17.00 Sesja X – sala 0.104: Polscy filmowcy po obu stronach oceanu

Moderator: prof. Andrzej Gwóźdź

 1.  Dr hab. Iwona Sowińska (UJ): Muzyka bez granic? Działalność kompozytorska Henryka Warsa po 1939 roku
 2.  Dr Patrycja Włodek (UP Kraków): Ryszard Bolesławski: między polskim kinem patriotycznym a Hollywood
 3.  Dr Dominik Wierski (Pałac Młodzieży w Bydgoszczy): Dobry styl jest niewidoczny. O współpracy Sidneya Lumet z Andrzejem Bartkowiakiem
 4.  Dr hab. Mikołaj Jazdon, prof. UAM: Portret polsko-żydowskiej rodziny w amerykańskim wnętrzu. O Anji Mariana Marzyńskiego

15.00 – 17.00 Sesja XI – sala 0.310: Kino polskie w perspektywie postkolonialnej

Moderator: prof. Piotr Zwierzchowski

 1.  Dr hab. Natasza Korczarowska (UŁ): „Nie ma Polski bez Sahary.” Kolonialne filmy Michała Waszyńskiego
 2.  Mgr Adam Uryniak (UJ): Smak Orientu i inne przyjemności. Filmy przygodowe w kinematografii II Rzeczypospolitej
 3.  Prof. Krzysztof Loska (UJ): Wizerunek imigranta w filmach Katarzyny Klimkiewicz
 4.  Dr hab. Monika Talarczyk-Gubała (PWSFTviT w Łodzi): „Widzę siebie jako część większej całości”. Przestrzeń w filmach Katarzyny Klimkiewicz w perspektywie postkolonialnej

17.00: Wyjazd uczestników konferencji do Centrum Manggha

18.00: Centrum Manggha: film Andrzeja Wajdy Zaproszenie do wnętrza (1978)

19.00: Andrzej Wajda: Moje kino transnarodowe. Spotkanie z Reżyserem

20.00: Bankiet 40-lecia krakowskiego filmoznawstwa


Sobota 28 listopada

9.30 – 11.30 Sesja XII – sala 0.103: Międzynarodowe inspiracje polskiego kina

Moderator: prof. Andrzej Pitrus

 1.  Dr hab. Mariola Marczak, prof. UWM: Trzecie Kino Polskie a Nowa Fala. Tendencje modernistyczne w polskiej kinematografii na przełomie lat 60. i 70.
 2.  Prof. Łukasz Plesnar (UJ): Prawo i pięść jako western. Analiza porównawcza filmu Jerzego Hoffmana i Edwarda Skórzewskiego oraz W samo południe Freda Zinnemanna
 3.  Prof. Piotr Zwierzchowski (UKW): Międzynarodowe inspiracje i konteksty polskiego filmu kryminalnego
 4.  Prof. Kris Van Heuckelom (University of Leuven): Współczesny polski film drogi jako kino (trans)narodowe
 5.  Dr Magdalena Kempna-Pieniążek (UŚ): Ciemna strona Polski? Neo-noir w twórczości Patryka Vegi

9.30 – 11.30 Sesja XIII – sala 0.104: Formy niefabularne w perspektywie transnarodowej

Moderator:  dr hab. Arkadiusz Lewicki

 1.  Dr Bartosz Kwieciński (Centrum Badań Holocaustu UJ): Pęknięta Drabina Jakubowa. Arizona (1997) Borzęckiej jako zwycięstwo kina narodowego nad neoliberalnym, transnarodowym projektem nowej ekonomii
 2. Dr hab. Katarzyna Mąka-Malatyńska (UAM): Między kulturami – transnarodowy charakter etiud z łódzkiej Szkoły Filmowej
 3.  Dr Krzysztof Kopczyński (UW): Koprodukcja międzynarodowa polskich filmów dokumentalnych 2005-2015 – próba uchwycenia prawidłowości
 4.  Dr hab. Jadwiga Hučková (UJ): Polscy dokumentaliści o świecie, zagraniczni – o Polsce. Wybrane przykłady

11.30 – 11.45: Przerwa na kawę


11.45 – 13.45: Sesja XIV plenarna – sala 0.103: Światowa recepcja polskiego kina

Moderator: prof. Paul Coates

 1.  Prof. Inga Perkone-Redovica (Latvian Academy of Culture, Ryga): Wajda’s Influence on Latvian Cinema. Film Stone and Flinders (1966)
 2.  Dr Imre Szijártó (Eszterházy College): Film polski jako kult
 3.  Dr Sheila Skaff (New York University): Ida in America. Aesthetics, Identity and Artfulness in the Anti-Cinema Film
 4.  Dr Witold Adamczyk (Fachhochschule Design, Bielefeld): Ida Pawła Pawlikowskiego w percepcji środowiska Nadrenii-Westfalii. Analiza i percepcja filmu w ujęciu Molarnego Modelu Percepcji

13.45: Zamknięcie konferencji:

wystąpienie prof. Piotra Zwierzchowskiego – prezesa TBFiM,

słowo końcowe prof. Tadeusza Lubelskiego

14.00 – 14.30 Lunch

* Czas trwania wystąpień poszczególnych prelegentów – do 20 minut